Partneři

S kým spolupracujeme:

Logistický partner: Pan Vladimír Hynek a tým Happy-to-go

V době před vyhlášením nouzového stavu na jaře 2020 bylo hlavním posláním našeho partnera Happy-to-go zásobování školních automatů Happy Snack produktem Vitaminátor – 100%ně přírodních šťáv z jablek, hrušek, černého rybízů, jahod, mrkví, celerů apod.

 

Tým Happy-to-go má tedy dlouholeté zkušenosti s přepravou chlazených výrobků svým zákazníkům včetně plnění všech povinností, které je potřeba dodržovat v oblasti hygieny a dodržování teplotního řetězce v rámci skladování a přepravy.

 

B-payment – poskytovatel platebních nástrojů

Společnost B-payment poskytuje služby bezhotovostního platebního styku aktuálně více než 10000 klientům v 10 zemích nejen evropských zemí. Zaměřuje se na nejlepší dostupné technologie zabezpečeného způsobu platby.

 

Společnost B-payment se stala partnerem projektu Tvoje nákupy.cz mnohem dříve, než projekt vůbec vznikl. Společnost totiž zvítězila s nejvýhodnějšími podmínkami v elektronické aukci na výběr poskytovatele platebních terminálů a platebních bran na konci roku 2018. Od té doby pomohla mnohým obchodníkům ušetřit náklady spojené s poplatky za tyto služby v řádu několika desítek procent.

 

Dodavatelé zboží

Dodavatelé našeho zboží jsme vybírali podle 3 základních kritérií: kvalita dodávaného zboží, cena a spolehlivost. Jakkoliv triviálně to zní, po mnohaleté zkušenosti s elektronických výběrem dodavatelů do hotelových řetězců, hotelů, restaurací, nemocnic či jiných komerčních i státních organizací v projektu Aukční nákupy je to jediná cesta, jak dlouhodobě realizovat efektivní nákup a v případě projektu Tvoje nákupy.cz i prodej. K čemu jsou perfektně kvalitní produkty, když jejich dostupnost je nejistá nebo cena příliš vysoká. Nebo naopak k čemu je velmi nízká cena, když zboží má nejistou kvalitu či původ a dodavatel je přiveze na zadním sedadle svého osobního auta, ačkoliv se tím porušují snad všechna pravidla pro přepravu potravin?

 

Okruh dodavatelů u nás nikdy nebude uzavřen, a proto všem potenciálním partnerům doporučujeme sledovat stránky našeho aukčního portálu https://aukce.ecentre.cz.

 

Svoboda a Březík – pečivo

Zkušenosti s nákupem potravin nám mimo jiné přineslo jednu velkou zkušenost, která má charakter výjimky potvrzující pravidlo, že dodavatelé všech potravin či nápojů se dají vybírat s využitím elektronické aukce pro hodnocení cenových nabídek. Tedy všechno, až na zboží, kde cena je natolik upozaděná ostatními vlastnostmi. Může se jednat o víno, pivo, kávu do pressovarů (ne kapsle) a především pečivo, u něhož rozhoduje čerstvost a něco, co interně nazýváme „pekařské srdce“.

 

Vybrali jsme, proto pekaře, který umí zajistit nejkratší dobu mezi vytažením z „trouby“ a naložením do dodávky putující k našim zákazníkům a zároveň, který nepeče unifikované pecny v desítkách koncernových fabrik.

 

Nákupní portál také využívají:

Nákupní portál je hlavním elektronickým nástrojem souběžného projektu Aukční nákupy – https://www.licit.cz/aukcni-nakupy. Aukční nákupy jsou určeny pro organizace, jejichž objem nákupu potravin je minimálně na úrovni 8 mil. Kč za rok. Jedná se tedy o hotely, hotelové sítě, lázně, jídelny, nemocnice, domovy pro seniory. Počátky projektu sahají již do roku 2009, kdy jsme pro 177 organizací Statutárního města Ostrava připravovali elektronické aukce na nákup potravin, kancelářských potřeb, drogérie, tonerů, ochranných oděvů a pracovních pomůcek, zdravotního materiálu, léčiv, ale také pohonných hmot, elektřiny či zemního plynu v celkovém finančním objemu vyšším, než 1 mld. Kč za rok.

 

Mezi naše klienty patří:

Loga klientů

Nákupní portál tedy využívá mnoho desítek nákupních profesionálů a dá se tvrdit, že aktuální podobu Nákupního portálu formovaly více než naše touha po maximalizaci prodejního obratu potřeby zkušených nákupčích. Nákupčích, jejichž cílem je dobře nakoupit – tedy levně, kvalitně a s vysokou spolehlivostí. Stejným způsobem jsou koncipovány i Tvoje nákupy.cz.

LICIT Energie
Společnost eCENTRE, a.s. také poskytuje službu, která díky spojené poptávky velkého množství domácností, firem i organizací státní správy snižuje náklady za silovou část dodávky elektrické energie a zemního plynu. Klienti LICITU tak šetří peníze, a navíc se nemusí o nic starat. Více informací naleznete na www.licit.cz